miercuri, 29 februarie 2012

Congresul Aromânilor


AROMÂNII ÎN UNIUNEA EUROPEANA
PREZENT SI PERSPECTIVE
Tirana, 17 – 18 noiembrie 2009
REZOLUTIE
Delegatii asociatiilor si organizatiilor aromânesti reprezentate la Congresul International al Aromânilor (Tirana, 17 – 18 noiembrie 2009),
Invocând corpusurile de documente relevante ale ONU, UE, OSCE si CoE, la care statele de origine a aromânilor („home countries”) din spatiul balcanic sunt parti,
Declarându-si îngrijorarea fata de dezinteresul autoritatilor din statele de origine a aromânilor („home countries”) din spatiul balcanic fata de protejarea drepturilor etnice ale aromânilor la educatie, serviciu religios si mass-media în limba materna, cu grave consecinte în deznationalizarea si în marginalizarea sociala si culturala a aromânilor,
Reamintind absenta progreselor în statele de origine a aromânilor („home countries”) din spatiul balcanic în implementarea Rezolutiei 1333 (1997) a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei,
Îngrijorati de proliferarea la scara internationala a unor entitati ”neoaromâniste” cu falsa legitimitate (Fara Armâneasca – România, Uniunea Vlahilor din Albania, Asociatia Vlahilor din Albania, ”Mandra Vlaha” – Albania, Consiliul Aromânilor/Macedonarmânilor etc.), care pretind dreptul de a-i reprezenta colectiv pe aromâni în relatiile acestora cu institutiile statale si internationale,
Alarmati de tendintele acestor entitati ”neoaromâniste” de a manipula informatiile istorice si realitatile contextului prezent al existentei aromânilor în diverse state de origine („home countries”) din spatiul balcanic sau din statele de imigratie, având ca efect  alienarea constiintei identitare a aromânilor,
Reiterând specificitatea identitara cultural-istorica si lingvistica a diferitelor grupuri de aromâni (farseroti, gramusteni, pindeni, moscopoleni etc.),
În deplin acord si în continuarea Rezolutiilor emise de:
-      Congresul de Cultura Macedo-Româna din America de Nord (1 – 4.07.2005, Fairfield, Connecticut, SUA);
-      Congresul perenitatii vlahilor (aromânilor) în Balcani (23 – 24.08.2003, 26 – 27.08.2005, 24 – 26.08.2007, Constanta, România);
În conformitate cu comunicatele si declaratiile de presa ale Societatii de Cultura Macedo-Române, ale Fundatiei Cultural-Stiintifice Aromâne „Andrei Saguna”, ale Asociatiei ”Picurarlu de la Pind”, ale Asociatiei Culturale “Aromânii din Albania”, ale Fundatiei „Musata Armâna”, ale Fundatiei Culturala Aromâna „Dimândarea Parinteasca” s.a.,
1. Avertizeaza asupra iminentei consecintelor grave pe care le va avea asupra pastrarii si conservarii identitatii aromânesti perpetuarea actualelor tendinte de ignorare si negare a drepturilor specifice ale aromânilor la educatie, serviciu religios si mass-media în limba materna, în tarile de origine a aromânilor („home countries”) din spatiul balcanic,
2. Condamna mistificarile prin care istoria si identitatea aromânilor sunt deformate în statele de origine a aromânilor („home countries”) din spatiul balcanic în scopul neacordarii pentru aromâni a statutului de minoritate nationala,
3. Protesteaza împotriva stratagemelor si artificiilor de interpretare a legislatiilor prin care autoritatile din tarile de origine a aromânilor („home countries”) din spatiul balcanic cauta sa nu le recunoasca acestora statutul de minoritate nationala si drepturile aferente,
4. Reaminteste statelor de origine a aromânilor („home countries”) din spatiul balcanic ca acceptarea diversitatii etnice cultural-lingvistice si respectarea drepturilor etnice sunt preconditii ale integrarii în structurile europene si euro-atlantice,
5. Critica vehement încercarile mistificatoare ale unor entitati neoaromâniste cu falsa reprezentativitate si legitimitate de a crea o noua identitate a aromânilor, sub denumirea de ”macedonarmâni”, creând în mod intentionat o confuzie cu denumirea traditionala de „macedo-români”. Este o diversiune cu caracter extremist, izvorâta din interese mercantile si politice ale unor cercuri din România si din afara ei, ce ignora adevarata istorie a acestei ramuri a romanitatii rasaritene si a dialectului aromân care, împreuna cu cel dacoromân, cel meglenoromân si cel istroromân, formeaza limba româna.
6. Condamna ca aberanta, provocatoare, periculoasa si falsificatoare teza potrivit careia aromânii („macedonarmânii”) ar fi un popor diferit de poporul român si ar trebui recunoscuti ca minoritate nationala în România. Aromânii au început sa apara în spatiul din nordul Dunarii dupa formarea statelor românesti si numarul lor a crescut continuu de-a lungul timpului. Ei au considerat, fara exceptie, ca s-au stabilit între fratii lor, în tara lor, având constiinta clara ca sunt parte a neamului românesc.
7. Reafirma apartenenta aromânilor la românitate, deopotriva cu dacoromânii si indiferent de denumirea folosita în tarile de origine ale aromânilor („home countries”) din spatiul balcanic pentru a-i numi pe aromâni.
8. Cere statului român:
-      sa-si asume deplin raspunderea pe care o are fata de românitatea balcanica, în continuitatea si spiritul valoroasei traditii istorice, asa cum rezulta si din documentele diplomatice române si europene;
-      sa-?i exprime public, prin actiuni cu relevanta diplomatica si internationala,  interesul pentru aromânii din afara granitelor, în calitate de stat înrudit (kin-state) al acestora;
-      sa continue si sa intensifice demersurile de sustinere a aromânilor/rramanilor/vlahilor de pretutindeni, pentru ca acestia sa beneficieze , în statele de origine a aromânilor („home countries”) din spatiul balcanic, de drepturile si libertatile consacrate în documentele europene în materie, astfel încât sa-si poata pastra, dezvolta si afirma identitatea etnica, culturala, lingvistica si religioasa;
-      sa continue si sa intensifice sprijinirea în tara a pastrarii si a cultivarii dialectului, culturii si traditiilor aromânesti, si pentru a nu se alimenta frustrarile ce ar putea fi speculate si instrumentalizate de „neoaromânisti” pentru alienarea identitatii aromânesti si erodarea unitatii nationale a poporului român.
9. Solicita forurilor europene si internationale îndrituite sa întreprinda demersurile necesare pentru recunoasterea aromânilor ca minoritate nationala în statele de origine a aromânilor („home countries”) din spatiul balcanic si pentru acordarea drepturilor ce decurg din acest statut.
10. Punctele 8 si 9 se refera si la celelalte doua ramuri ale românitatii: meglenoromânii si istroromânii.
11. Decide constituirea Forumului International al Aromânilor (pe baza colegiala, cu întruniri periodice), al organizatiilor legitime si reprezentative ale aromânilor de pretutindeni, si a unui Secretariat Permanent al acestuia (cu sediul la Bucure?ti), care sa gestioneze problematica aromâneasca în perioadele dintre congrese si sa le pregateasca. Statutul Forumului International al Aromânilor si al Secretariatului Permanent vor fi stabilite ulterior.
Nota: În contextul prezentei Rezolutii, prin “state de origine a aromânilor (« home countries ») din spatiul balcanic” trebuie sa se înteleaga state în care aromânii sunt autohtoni, în opozitie cu statele de imigratie a aromânilor, în conformitate cu termenii rezolutiei 1333 (1997) a APCE.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu